Eiddo Iola Jones Properties, LL53

Call +44 1766 609163 | Email agent

A Residential Letting and Property Management Agency based in Pwllheli, North Wales. We cover the whole of Gwynedd; providing a professional and totally trustworthy service.

Our service is bespoke and tailored to meet the exact needs of our clients. Therefore our fees are flexible and provide excellent value for money.

Our aim is to be recognised as a Letting Agency that brings values to the Residential Letting industry. The good old values of honesty, integrity and kindness underpins all that we do. Always professional with a personal touch and always proud to go the extra mile for all our Landlord clients and Tenants.

Cwmni Gosod Preswyl a Rheoli Eiddo wedi ei leoli ym Mhwllheli ac yn cynnig ein gwasanaeth ar draws Gwynedd. Mae ein gwasanaeth yn broffesiynol ac yn gwbl ddibynadwy, wedi ei deilwra i gyfarfod ag union anghenion ein cleientiaid sy'n golygu bod ein ffioedd yn hyblyg ac yn cynnig gwerth rhagorol am arian.

Ein nod yw cael ein gweld fel Cwmni Gosod Tai sy'n dod a gwerthoedd i'r sector Gosod Preswyl. Mae gwerthoedd traddodiadol gonestrwydd, integredd a charedigrwydd wrth wraidd y cwbl a wnawn. Bob amser yn broffesiynol gyda twtch personol a phob amser yn falch mynd yr ail filltir.
A Residential Letting and Property Management Agency based in Pwllheli, North Wales. We cover the whole of Gwynedd; providing a professional and totally trustworthy service.

Our service is bespoke and tailored to meet the exact needs of our clients. Therefore our fees are flexible and provide excellent value for money.

Our aim is to be recognised as a Letting Agency that brings values to the Residential Letting industry. The good old values of honesty, integrity and kindness underpins all that we do. Always professional with a personal touch and always proud to go the extra mile for all our Landlord clients and Tenants.

Cwmni Gosod Preswyl a Rheoli Eiddo wedi ei leoli ym Mhwllheli ac yn cynnig ein gwasanaeth ar draws Gwynedd. Mae ein gwasanaeth yn broffesiynol ac yn gwbl ddibynadwy, wedi ei deilwra i gyfarfod ag union anghenion ein cleientiaid sy'n golygu bod ein ffioedd yn hyblyg ac yn cynnig gwerth rhagorol am arian.

Ein nod yw cael ein gweld fel Cwmni Gosod Tai sy'n dod a gwerthoedd i'r sector Gosod Preswyl. Mae gwerthoedd traddodiadol gonestrwydd, integredd a charedigrwydd wrth wraidd y cwbl a wnawn. Bob amser yn broffesiynol gyda twtch personol a phob amser yn falch mynd yr ail filltir.
Properties Number of properties Avg. asking price Avg. listing age
Residential to rent 2 £650 pcm 3 weeks