Estate agents in DG11

1 - 4 of 4  

Henderson & Mackay

Victoria Square, Lockerbie, DG11 2JP

Residential for sale: 17
Avg. asking price: £124,000
Avg. sale listing age: 15 weeks

McJerrow & Stevenson

55 High Street, Lockerbie, DG11 2JJ

Residential for sale: 15
Avg. asking price: £190,200
Avg. sale listing age: 18 weeks

Yopa

Suite 4, Building 4, Hatters Lane, Watford, WD18 8YF - We also cover AB12, AB22, AB21, AB23, AB14, AB16, AB10, AB24, AB25, AB31, AB30, AB32, AB33, AB39, AB15, AB41, AB42, AB51, AL10, AL1, AB11, AL2, AL5, AL4, AL6, AL7, AL8, AB13, B2, AL9, B32, B31, B26, AL3, B4, B45, B38, B48, B47, BH16, BH18, BH2, BH14, BH21, BH23, BH3, BH4, BH6, BH8, BL0, BL11, BL3, BL5, BL8, BN1, BN11, BL7, BN13, BN15, BN17, BN2, BN21, BN23, BN25, BN27, BN4, BN42, BN44, BN5, BN7, BN9, BR2, BR4, BR6, BS10, BS12, BR8, BS14, BS16, BS18, BS2, BS21, BS23, BS25, BS30, BS32, BS35, BS37, BS4, BS6, BS8, CB1, CB11, CB21, CB23, CB25, CB4, CB6, ST3, CF10, B77, CF14, HR2, CB8, CF3, CF23, CF30, CF32, CF34, CF36, CF38, HR1, CF40, CF42, CF44, CF46, CF48, B11, CF61, CF63, WS3, CF71, BD6, CF83, CH2, CH4, CF81, CH42, CH44, CH46, CH48, CH5, CH60, CH62, CH64, CH66, CH8, CM1, CM12, CM14, CM16, CM18, CM2, CM21, CM23, CM5, CM7, CM8, CM3, CM92, CM99, CO10, CO12, CO14, CO16, CO3, CO5, CO7, CR0, CR3, CR5, CR7, CR9, CT10, CT12, CT14, CT16, CT18, CT2, CT4, CT6, CT21, CT8, CV11, CV13, CV21, CV23, CV31, CV33, CV35, CV47, CV6, CV8, CW1, CW11, CW2, CW4, CW6, CW8, DA11, DA13, DA1, DA15, DA17, DA2, DA4, DA6, DA8, DD1, DD11, DD3, DD5, DD7, DD9, DE11, DE13, DE15, DE21, DE23, DE3, DE45, DE55, DE6, DE7, DE73, DE75, DG10, DG12, DG2, DG4, DG6, DN1, DN11, DN17, DN19, DN15, DN20, DN3, DN32, DN34, DN36, DN38, DN4, DN41, DN6, DN8, DT10, DT2, DT4, DT6, DT8, DY1, DY11, DY13, DY3, DY5, DY7, DY9, E10, E12, E14, E16, E18, E2, E3, E5, E7, E9, EC1M, EC1R, EC1Y, EC4A, EH10, EH12, EH14, EH16, EH19, EH20, EH24, EH26, EH28, EH22, EH3, EH31, EH33, EH35, EH37, EH39, EH40, EH42, EH44, BD13, EH47, EH49, EH51, EH53, EH55, EH7, EH9, EN10, EN2, EN4, EN8, EX1, EX11, EX13, EX15, EX17, EX22, EX24, EX3, EX5, EX7, FK10, FK12, FK14, EX9, FK16, FK18, FK3, FK5, FK7, FK9, FY1, FY3, FY5, FY7, G11, G13, G15, G21, G23, G31, G33, G4, G41, G43, G45, G5, G52, G61, G63, G65, G67, G69, G72, G74, G76, G78, GU11, GU14, GU16, GU1, GU18, GU2, GU22, GU24, GU26, GU28, GU3, GU31, GU33, GU35, GU46, GU5, GU52, GU7, GU9, HA1, HA3, HA5, HA9, HD2, HD4, HD6, HD8, HP1, HP11, HP13, HP15, HP17, HP19, HP20, HP22, HP27, HP4, HP8, HR9, HU10, HP6, HU12, HU14, HU16, HU18, HU2, HU3, HU5, HU7, HU9, HX2, HX4, HX6, IG1, IG11, IG3, IG5, IG7, IG9, IP10, IP12, IP14, IP16, IP2, IP21, IP18, IP23, IP25, IP27, IP29, IP30, IP32, IP4, IP6, IP8, IV1, IV11, IV13, IV15, IV17, IV19, CV1, EN6, IV20, IV24, IV28, IV31, IV6, IV7, IV9, IV4, KA11, KA13, KA15, KA6, KT11, KT13, KT15, KT17, KT19, KT23, KW10, KY10, KY11, KY12, KY13, KY14, KY15, KY16, KY2, KY3, KY4, KY5, KY6, KY7, KY8, L10, L12, L14, L16, L18, L2, L21, L33, L37, L39, L40, L5, L60, L62, L66, L72, LA13, LA17, LA15, LL14, LL16, LL18, LL31, KA3, KT21, KT7, BD2, L3, L35, L48, L64, L7, L74, RG29, RG4, RG41, RG5, L27, SG19, NP16, SW1P, HA4, L25, L31, L23, L42, L44, L46, L9, LA19, LA21, LL12, LL20, LL22, LL25, LL27, LL29, LL33, LL48, LL51, LL57, LL59, LL61, LL55, LL63, LL65, LL67, LL69, LL71, LL73, LL75, LL77, LN1, LN12, LN2, LN4, LN6, LN8, LS10, LS12, LS14, LS25, LS4, LS6, LS8, LU1, LU3, LU5, LU7, M11, M13, M15, M18, M2, M21, M23, M25, M27, M29, M30, M32, M34, M38, M40, M43, M45, M5, M8, ME1, ME14, M6, ME16, ME18, ME2, ME3, ME5, ME7, MK1, MK41, MK43, MK45, ML1, ML11, ML2, ML4, ML6, ML8, N1, N11, N13, N15, N17, N19, N20, N22, N4, N6, N8, NE1, NE13, NE2, NE22, NE24, NE26, NE28, NE3, NE40, NE45, NE62, NE64, NE66, NE6, NE68, NE7, NE71, NG10, NG12, NG14, NG16, NG18, NG2, NG21, NG23, NG25, NG31, NG33, NG4, NG6, NG8, NN1, NN11, NN13, NN15, NN17, NN2, NN3, NN5, NN7, B49, B50, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B80, B95, B96, B69, B97, B98, BA20, BA21, BA22, BB0, BB1, BB10, BB11, BB12, BB18, BB2, BB3, BB4, BB5, BB6, BB7, BB8, BB9, BH1, BH10, BH11, BH13, BH15, BH12, BH17, BH19, BH20, BH22, BH24, BH31, BH5, BH7, BH9, BL1, BL2, BL4, BL6, BL78, BL9, BN10, BN12, BN14, BN16, BN18, BN20, BN22, BN24, BN26, BN3, BN41, BN43, BN45, BN6, BN8, BR1, BR3, BR5, BR7, BS11, BS13, BS1, BS15, BS17, BS19, BS20, BS22, BS24, BS3, BS31, BS34, BS36, BS39, BS5, BS7, BS9, CB10, CB2, CB22, CB3, CB5, CB7, CB24, CB9, CF1, CF11, CF15, CF2, CF21, CF24, ST6, CF31, CF33, CF35, CF37, CF39, CF4, CF41, CF43, CF45, CF5, CF6, CF62, CF47, CF64, CF7, CF72, CF8, CF82, CH1, CH3, CH41, CH43, CH45, CH47, CH49, CH6, CH61, CH63, CH65, CH7, CM0, CM11, CM13, CM15, CM17, CM19, CM20, CM22, CM24, CM4, CM6, CM77, CM9, CO1, CO11, CM98, CO13, CO15, CO2, CO4, CO6, CO9, CR2, CR4, CR6, CR8, CT1, CT11, CT13, CT15, CT17, CT19, CT20, CT3, CT5, CT7, CT9, CV10, CV12, CV2, CV22, CV3, CV32, CV34, CV4, CV5, CV7, CV9, CW10, CW12, CW3, CW5, CW7, CW9, DA10, DA12, DA16, DA18, DA14, DA3, DA5, DA7, DA9, DD10, DD2, DD4, DD6, DD8, DE1, DE12, DE14, DE2, DE22, DE24, DE4, DE5, DE56, DE65, DE72, DE74, DG1, DG16, DG3, DG11, DG5, DG7, DN10, DN12, DN16, DN18, DN2, DN21, DN31, DN33, DN35, DN37, DN39, DN40, DN5, DN7, DN9, DT11, DT3, DT7, DT9, DT5, DY10, DY12, DY2, DY4, DY6, DY8, E1, E11, E13, E15, E17, E1W, E20, E4, E6, E8, EC1A, EC1N, EC1V, EC2Y, EH1, EH11, EH13, EH15, EH17, EH2, EH21, EH23, EH25, EH27, EH29, EH30, EH32, EH34, EH36, EH38, EH4, EH41, EH43, EH46, EH48, EH5, EH45, EH52, EH54, EH6, EH8, EN1, EN11, EN3, EN5, EN7, EN9, EX10, EX12, EX14, EX16, EX2, EX23, GL2, EX4, EX6, EX8, FK1, FK11, FK13, FK15, FK17, FK4, FK6, FK8, FK2, FY0, FY2, FY4, FY6, FY8, G12, G14, G20, G22, G3, G32, G34, G40, G42, G44, G46, G51, G53, G62, G64, G66, G68, G73, G75, G77, G71, G81, GU10, GU12, GU15, GU17, GU19, GU21, GU23, GU25, GU27, GU29, GU30, GU32, GU34, GU4, GU47, GU51, GU6, GU8, HA0, HA2, HA6, HD1, HD3, HD5, HD7, HD9, HP10, HP12, HP14, HP18, HP2, HP16, HP21, HP23, HP3, HP5, HP7, HP9, HU1, HU11, HU13, HU15, HU17, HU19, HU20, HX5, HX7, IG10, IG2, IG4, IP24, IP26, IP28, IP31, IP33, IP3, IP5, IP7, IP9, IV10, IV12, IV14, IV16, IV18, IV2, IV63, IV8, KA1, KA12, KA14, KT16, KT18, KT20, KT22, KT24, BD21, GL3, BD3, BD8, ST2, L17, L19, L20, L22, L24, L38, L4, L36, L41, L43, LA20, LL11, LL13, LL15, LL17, LL19, LL21, LL24, LL26, LL28, LL66, LL68, LL70, LL72, LL74, LL76, LL78, LN11, LN13, LN3, LS7, LU4, LU6, M1, M12, M14, M16, M19, M20, M22, M24, M26, M28, M3, M31, ME15, ME17, ME19, ME20, ME4, N16, N18, N2, N21, N3, NG11, NG13, NG15, NG17, NG19, NG20, NG22, NG24, NG3, NG32, NP4, NP44, NP5, NP6, NP7, NR21, NR22, NR23, NR24, NR25, NR26, NR28, NR29, NR27, NR3, NW2, NW3, NW5, NW6, NW9, OL9, PA1, PA10, PA12, PA13, PE13, PE14, PE15, PE16, PE17, PE18, PE2, PE20, PE19, PE21, PH2, PH3, PH7, PH8, PL1, PL33, PL34, PL35, PL4, PL5, RG23, RG24, RG25, RG26, RG27, RG45, RG6, RG7, RG8, RH1, SE13, SE14, SE15, SE16, SE17, ST7, SW19, SW1E, SW1V, SW1X, SY17, SY18, SY19, SY2, SY20, WR7, WR8, WR9, WV1, WV10, WV16, WV2, WV3, WV4, WV5, WV6, WV7, WV8, WV9, YO1, HU4, HU6, HX3, HU8, HX1, IP13, IG6, IP15, IG8, IP22, IP17, IP1, IV21, IV5, IP19, IP11, IV25, KA2, IP20, KT14, IV30, KA30, KW9, IV36, BD7, KT10, KY1, LE67, KT12, BD20, B37, KT8, B8, BA13, DL1, BA2, L1, L15, L11, L26, L13, L28, L30, L32, L34, L45, L47, L49, L61, L73, L6, L63, L8, L65, LA12, LA18, L69, LA14, LL32, LL53, L70, LA16, LL34, LL56, LL49, LL64, LL58, LL30, LN5, LL60, LS13, LN7, LL62, LS15, LN9, LS26, LS11, LS5, LS9, LU2, M33, M35, M44, M4, M46, M41, M50, M7, M9, ME12, ME8, MK40, ME6, MK42, NN29, NP1, NP10, NN4, ML5, NP11, ML7, N14, NN6, MK44, NP12, MK46, NN8, N5, ML9, NE15, NE29, NP13, N7, ML10, NN9, N10, NG1, NE20, NE4, ML12, N9, N12, NN10, ML3, NE42, NE23, NG34, NE5, NE12, NN12, NG5, NE25, NE65, NE61, NN14, NG7, NE27, NE67, NN16, NE63, NG9, NE69, NN18, NE70, NR34, NR35, NR4, NP18, NR5, NP15, NR16, NP3, NR6, NP22, NP19, NR17, NP8, NR11, NP23, NP2, NR18, NP9, NR12, NP24, NP20, NR19, NR1, NR13, NP25, NR10, NR2, OL13, NR14, NR7, NP26, OL3, OL14, NR15, NR8, OL4, OL15, NR9, NW11, OL5, OL16, NW1, OL1, OL6, OL2, NW10, OL10, OL7, OL8, OL11, PA14, OL12, PA17, PA3, PA11, PA18, PA4, PA15, PA19, PA5, PA16, PA2, PA6, PA8, PA20, PA7, PA9, NR20, PE1, NR30, NR31, PE10, PE12, NR32, PE11, PE22, NR33, PE26, PE23, PE27, PE30, PE24, PE28, PE31, PE25, PE29, PE32, PE35, PE3, PE33, PE36, PE34, PE5, PE37, PE6, PE38, PH1, PE7, PE4, PH11, PE8, PH12, PH13, PE9, PH14, PL10, PH15, PL11, PL14, PL12, PL15, PL13, PL16, PL17, PL18, PL19, PL2, PL20, PL21, PL23, PL22, PL25, PL26, PL27, PL32, PL24, PL6, PL7, PO1, PL8, PO10, PL9, PO11, PL28, PO14, PO12, PL29, PO15, PO19, PO13, PL3, PO16, PO2, PL30, PO17, PO20, PO8, PO4, PO21, PL31, PO18, PO5, PO9, PR26, PO3, PR1, PO22, PR7, PR3, PR2, PR4, PR8, PO6, PR5, PR25, PO7, PR9, PR6, RG1, RG10, RG42, RH10, RH11, RH19, RH12, RH2, RH13, RH20, RG14, RG22, RH3, RG28, RG15, RH4, RM14, RG30, RG16, RM19, RM15, RG40, RG12, RM2, RM16, RH5, RG31, RG17, RM17, RM20, RH6, RG18, RM18, RM3, RM5, RH7, RG19, S25, RM4, RM6, RH8, RG2, S14, S26, RM7, RH9, RG20, S17, S21, RH14, RM8, RG21, S18, S3, RH15, RM9, S43, S2, S35, RH16, S1, S44, S20, RH17, S10, S45, RH18, S5, S11, S36, S6, S12, S4, S13, S72, S40, S73, S60, S41, S74, S80, S61, S65, S42, SA12, S81, S75, S62, S66, SA13, S8, S9, S63, S7, SA10, SA16, SA1, S64, S70, SA38, SA20, SA17, SA14, SA11, S71, SA9, SA4, SA18, SA3, SA15, SA5, SA7, SA19, SE12, SA31, SA6, SE1, SA2, SE18, SA32, SA8, SE10, SA33, SE21, SE19, SE11, SE2, SE22, SE20, SE23, SE26, SE24, SE28, SE25, SE3, SE4, SE5, RM10, RM11, RM1, RM12, SG10, RM13, SG11, SG12, SG14, SG15, SL5, SL6, SL8, SL9, SM1, SN10, SN2, SN26, SO21, SO14, SO22, SO15, SO23, SO32, SO30, SO24, SK12, SO31, SO40, SG8, SK13, SO41, SO53, SL1, SG9, SK14, SO42, SL2, SP10, SK1, SK15, SS11, SO16, SL0, SP11, SK10, SS12, SK16, SO17, SK5, SS0, SL3, SK11, SS13, SO18, SO43, SK6, SS1, SS16, SL4, ST12, SS14, SO19, ST18, SK7, SO45, SG3, SS17, ST14, SO20, SS15, ST19, SK8, SG4, SO50, ST5, SS2, ST15, ST20, SK9, SS5, SO51, SG5, SW2, SS3, ST16, ST21, SS7, SO52, SG6, SS4, SW20, ST17, ST4, SE6, SG7, SS8, SW1W, SY11, SE7, SG16, SS6, SW7, SK17, SW3, SY12, SE8, SG13, SS9, SY13, SK2, SW8, SE9, SG17, SK23, SY14, SW9, SG1, SY16, SG18, SK3, SY1, SY15, SY21, SG2, SK4, SY10, SY22, SY23, SY24, SY25, SY3, SY7, SY4, SY8, SY5, SY9, SY6, TA1, TA10, SM2, SM3, SM5, SM6, SN1, TN35, TN33, TN39, TN36, TN4, TN37, TN40, TN38, TN5, TN6, TN3, TF10, TN30, TN25, TF11, TA18, TN26, TN31, TQ9, TF12, TA2, TN27, TN32, TR1, TF13, TQ4, TA11, TN28, TN34, TR10, TF2, TQ6, TA21, TN29, TR11, TQ7, TR27, TA23, TR18, TR12, TQ8, TR3, TR19, TR4, TQ5, TR5, TR2, TR6, TR8, TR20, TR7, TR9, TR26, TS11, TF3, TS1, TS12, TS10, TF4, TN20, TS13, TF5, TA3, TN21, TN15, TS14, TF6, TF9, TS16, TA4, TN8, TN22, TN16, TS15, TF7, TS17, TN10, TA6, TN9, TN23, TN17, TQ12, W1J, TS6, TN12, TS18, TQ1, TA8, TW17, TN24, TN18, TS7, W1U, TQ13, TN13, TS3, TQ10, TF1, TN2, TW18, W1W, TQ14, TS5, TN14, TS4, TQ11, WA2, TW19, WA1, TR13, TS8, TQ2, WC2E, WA14, WA10, W1G, WA11, TS9, TQ3, TR14, WD1, WA12, W1H, WA3, TR15, WA7, WD17, WA13, WA4, WA8, TR16, WA15, WA6, WA5, WD19, TR17, WA16, WA9, WD2, WC1H, WD23, WD24, WD25, WD4, WD5, WD3, WD6, WD7, WF10, WF11, WF1, WF12, WF13, WF14, WF9, WN5, WN1, WN6, WR11, WF15, WN7, WN2, WR6, WF16, WR12, WV11, WN3, WN8, WF17, WR10, WV15, WV12, WN4, WR1, WF2, WR13, YO10, WV13, WF3, WR15, WR14, YO25, YO19, WV14, WR2, WF4, YO26, YO23, WR3, WF5, YO30, YO24, WR4, WF6, YO31, WR5, WF7, YO32, WF8, YO42 and YO8

We’re a full service estate agency with fair fixed fees dedicated to helping buyers and sellers ... more

Residential for sale: 2008
Avg. asking price: £326,798
Avg. sale listing age: 13 weeks
  • Member of:

Your Move - Dumfries

2 Queensberry Street, Dumfries, DG1 1EX - We also cover DG12, DG6, DG9, DG8, DG10 and DG11

Your Move is a multi-award winning estate agency with a network of connected branches across the ... more

Residential for sale: 73
Avg. asking price: £177,260
Avg. sale listing age: 37 weeks
  • Member of: